אחסנה כבדה דינאמית לאביקור

התקנת מחסן אחסנה כבדה נעה.