מדפים ל – א.ד.טכנולוגיות

א.ד.טכנולוגיות סינון מתמחה באספקה של אמצעים לסינון וניפוי לתעשייה בישראל, ובמתן פתרונות איכותיים ויעוץ הנדסי ללקוחותיה,

כגון: תעשיות הכימיה, התרופות, המזון, המים, וטיהור שפכים ובוצה.

המידוף למרכזם הלוגיסטי בברקן, תוכנן וסופק על פי הצרכים היעודיים של הלקוח, על ידי חבר' בוכוולטר תצוגה ואחסון בע"מ.

במרכז לוגיסטי זה נעשה שימוש במערכות של חב' Metalsistem האיטלקית, מדגם : Super 4,5,6.