הקמת מערך מידוף ואחסנה למרכז ביטחוני

הקמה מרכז אחסון לגלילי פלדה במשקלים של מעל 800 טון לעגלה,  המערך "ניזון" בעזרת עגורן גשר.