שניב תעשיות נייר – ארונות ועמדות עבודה MG

ארונות ומגירות מקצועיים מתוצרת חב׳ MG – איטליה, סופקו והותקנו בחב׳ שניב תעשיות נייר.