אחסון משטחים

מערכת זו מיועדת לאחסנת משטחים ע"ג קורות המערכת, ומאפשרת הוספת סיפונים חלקים ומחוררים 50% על פי דרישות כיבוי אש.