Smart Stop – מערכת המונעת גניבת עגלות

סמארט סטופ, היא מערכת מכאנית הדואגת שעגלות הקונים לא תגנבנה ותשארנה במתחם החניה של החנות!

מבנה ותפקוד המערכת

מבנה המערכת

 • גלגל מוגן המכיל בתוכו את המערכת המכאנית המופעלת על ידי מגנט.
 • לעגלה דרושים שני גלגלים בלבד המורכבים מקדימה ומאחורה בהצלבה.

תפקוד המערכת

 • במעבר העגלה את הפס המגנטי, גלגלי הסמארט סטופ ננעלים בזווית של כ- 30 מעלות.
 • במצב זה – העגלה יכולה לנוע רק בסיבובים סביב עצמה, מבלי שאף אחד מארבעת הגלגלים ננעל. – בכך נמנעת הוצאת העגלה ממתחם החניה של החנות.
 • בהחזרת העגלה מעבר לפס המגנטי ברצפה, גלגלי הסמארט סטופ משתחררים, ועגלה חוזרת לתפקוד רגיל.

יתרונות המערכת

פתרון מגנטי, הזול משמעותית בהשוואה למערכות האלקטרוניות הקיימות.

 • אין צורך בבטריות – הוצאות תחזוקה אפסיות.
 • הוצאות התקנה זולות – רק אזורי הכניסה והיציאה מהמתחם דורשים אבטחה.

גלגלי סמארט סטופ אינם ננעלים.

 • לא נגרם נזק שחיקה לגלגלים גם כאשר העגלה נדחפת בכוח.
 • מנגנון הנעילה הוא עדין, אין עצירה פתאומית של העגלה.

כאשר העגלה מוחזרת מעבר לפס המגנטי ברצפה – הגלגלים משתחררים.

 • הלקוח יכול להחזיר את העגלה לאגם העגלות ולקחת חזרה את הפיקדון – לא נדרש איש בטחון לשחרור העגלה.
 • אין עגלות נעולות באגם העגלות.

הגנה מרבית נגד ואנדאליזם.

 • כל המערכת המכאנית מורכבת בתוך הגלגל עצמו, ומוגנת על ידי בית הגלגל.
 • ללקוח אין כל אפשרות לפצח/לעקוף את מנגנון הפעולה של המערכת.

מניעת גניבת עגלות סופרמרקט